ДВУДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ ДО ЗЛАТОЛИСТ, РОЖЕНСКИ МАНАСТИР, МЕЛНИК, РУПИТЕ И РИЛСКИ МАНАСТИР цена 99.00 лв.

София - Златолист - Роженски манастир - Мелник - Рупите - Рилски манастир - София
Програма: ДВУДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ ДО ЗЛАТОЛИСТ, РОЖЕНСКИ МАНАСТИР, МЕЛНИК, РУПИТЕ И РИЛСКИ МАНАСТИР
Дата на отпътуване: 26.10.2019
Пътуването ще завърши на (дата на пристигане): 27.10.2019
Брой нощувки: 1
Качване от:*
Брой туристи:* в т.ч. бр. деца от 2 до 12 г.
Настаняване / вид стаи:
Трите Ви имена по паспорт:*
/ Необходими за договор /
ЕГН:
/ Необходими за договор /
№ паспорт/лична карта:
/ Необходими за договор /
Град:
/ Необходими за договор /
Пощенски Код:
/ Необходими за договор /
Адрес:
/ Необходими за договор /
E-mail:*
Телефон:*
Начин на плащане:
Коментар и допълнителна информация:
* Задължителни данни