ОП Иновации и конкурентоспособност

Проект и главна цел:
BG16RFOP002-2.073-3756-C01, Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. 

Бенефициент: "Скай Флай" ООД
Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500, 00 лв. европейско и 1 500, 00 лв. национално съфинансиране. 

Начало: 14.07.2020 г.
Край: 14.10.2020 г.
 

Скай Флай ООД изпълнява проект №BG16RFOP002-2.073-3756-C01, наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на стойност: 10 000,00 лв., от които 8500,00 лв. европейско и 1500,00 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 14.07.2020 г. до 14.10.2020 г.

Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.