Общи условия

Общи условия Скай Флай

Настоящите общи правила и условия имат за свой предмет предлагането и поддържането на комплексни туристически услуги в областта на вътрешния и международен туризъм, а именно:
 • групови пътувания със самолет, до различни дестинации;
 • индивидуални пътувания;
 • самолетни билети до всяка точка на света;
 • хотелски резервации за всички градове в България и за над 500 000 хотела в цял свят;
 • круизни пътешествия;
 • всички видове застраховки свързани с туристически услуги;
 • автомобили под наем на изгодни цени - в България и цял свят;
 • спортен и бизнес туризъм.
Следва да се има предвид, че понятията турист, туристически продукт, туристическа агентска дейност, туристически агент, туристически пакет, потребител на организирани пътувания с обща цена, основни туристически услуги и допълнителни туристически услуги се използват в смисъла на Закона за туризма на Република България.
 1. Записване за пътуване
Записване е възможно по телефон, интернет или директно в офисa на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след предоставяне на данните от лична карта или задграничен паспорт / според избраната дестинация и туристически пакет/, сключване на договор за организирано пътуване с резервационна бланка и внасяне на депозит. Ако към момента на сключване на Договора, резервацията е със статус „на заявка“ се приема, че Договорът е сключен под отлагателно условие, с оглед очаквано потвърждение от Туроператора в срок до 3 / три/ работни дни, а в случай, че липсва такова, Туроператорът ще предложи други възможности, които Потребителят може да приеме или откаже, без да дължи неустойка или обезщетения.
 1. Визи
 1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът може да съдейства на Потребителя като го консултира и му предоставя необходимите документи в това число /хотелска и/или самолетна резервация, ваучер, автобусни или самолетни билети, застраховка/. По искане на Потребителя и срещу допълнително заплащане, Туроператорът подготвя и внася документите му в съответното посолство, където това е възможно. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискваните от Посолството лични документи и данни, както и да заплати таксите за визата. Непредоставянето на документите или незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
 2. Издаването нa виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството, платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочва в съответната информация по чл. 80 от ЗТ.
 1. Цени и плащане
 1. Плащанията по настоящия договор се извършват от Потребителя в левове по официалния курс на обслужващата банка на Туроператора към деня на плащането. В случай на растеж на курса на щатския долар /USD/ или евро /EUR/ към лева, по официалния курс на БНБ с повече от 1% (един процент), Туроператорът си запазва правото да изменя цената по Договора.
 2. Плащания се приемат в брой, с дебитна/кредитна карта или по банков път по сметка на Туроператора.
 3. Размерът на депозита е от 30% до 50% от общата пакетна цена, за резервации за Нова година, други национални празници и специални оферти е в размер на 50% от общата пакетна цена, освен ако не е упоменатo друго в Договора за организирано пътуване на Туроператора. Потребителят внася депозита в момента на подписването на Договора за организирано туристическо пътуване, освен ако не е упоменат друг срок.
 4. Окончателното плащане се извършва до 30 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго в Договора за организирано пътуване на Туроператора, за Нова година и по пакети по национални празници – доплащане на 100%.
 5. Ранните записвания са валидни при резервация и плащания до 100%, направени според условията, сроковете и начина на плащане, упоменати в ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ
 1. Права и задължения на страните:
 1. Задължения на Туроператора.
 2. Туроператорът се задължава да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
 3. Туроператорът се задължава да осигури на Потребителя задължителна застраховка "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества, които представлява, като предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването, в случай, че той закупува организирано пакетно пътуване, включващо чартърни полети, хотелско настаняване и трансфери. В случай на направа само на резервация за хотелско настаняване или друга туристическа услуга, която не е част от туристически пакет, то Туроператорът предлага възможност по желание на туриста да се сключи застраховка „Медицински разходи при болест и злополука“ срещу допълнително заплащане.
 4. Туроператорът се задължава, когато направи значителна промяна в някоя от съществуващите клаузи на договора да уведоми Потребителя за правата му по чл. 89 от Закона за туризма.
 5. Права на Туроператора.
 6. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове доплащанията до пълната цена на пътуването, се счита, че се отказва от пътуването и депозитът не се връща. В случай че Потребителят е внесъл депозит и/или е извършил доплащания до пълната цена, но по вина на Туроператора не се стигне до сключване и изпълнение на договора, реално платените от Потребителя суми до този момент му се връщат, без Туроператорът да дължи други обезщетения или неустойки.
 7. Туроператорът си запазва правото да промени превозвача и/или вида на превозното средство с друг/о, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в Договора превозвач/превозно средство да изпълни задълженията си.
 8. Туроператорът има право да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория, без промяна в общата цена, заплатена от Потребителя, в случаите на дублирана резервация, изчерпан контингент или затваряне на съответния хотел или нежелание в последния момент на хотела да приеме туристите.
 9. Туроператорът си запазва правото да променя местата на настаняване на Потребителя в превозното средство при автобусни програми и при обективни причини като: настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и други.
 10. Туроператорът има право да променя договорената обща цена на туристическото пътуване в следните случаи:
   -При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.
  -При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по настоящия договор, като летищни такси, секюрити такси и др.
  -При промяна на обменния валутен курс, относим към договора в периода между сключването му и датата на отпътуване. Туроператорът си запазва правото да изисква доплащане от клиента до реалната цена на самолетния билет и при вече заплатена на 100% сумата на пътуването.
 11. Съгласно изискванията по чл. 97 от ЗТ, Туроператорът има сключена Застраховка “Отговорност на туроператора“, застрахователна полица № 18 260 1315 0000640034 /от 17.01.2018 г. до 18.01.2019г на ЗАД "АРМЕЕЦ", ул. Стефан Караджа №2, 1000 София
 
 1. Потребителят се задължава:
 
 • при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България.
 • ако е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт или валидна лична карта, където е възможно, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни да замине в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).
 • да заплати в пълен размер и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическото пътуване.
 • да спазва законите на страната, за която пътува;
 • когато възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания;
 1. Потребителят има право:
 • в срок до 30 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето освен в случаите, когато поради изисквания на превозвачите или мястото за настаняване е невъзможна смяна на име и прехвърляне на тези права и задължения на трето лице.
 • при желание да си направи застраховка „отмяна на пътуване” в деня на извършването на първоначалното плащане по резервацията и при не по-малко от 30 дни до пътуването. Застраховката се прави срещу допълнително заплащане.
 
 1. Отговорност на Страните.
 1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди.
 2. Oтговорността на Tуроператора за вреди, причинени на Потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора се ограничава до размера на заплатената от Потребителя цена по Договора за организирано туристическо пътуване.
 3. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
 4. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници в предварително обявения срок или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
 5. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
  - анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;
  - отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;
  - недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения;
  - действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
  - при форс-мажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.
 6. В случай на възникване на обстоятелство по предходната точка, Туроператорът има право да се откаже от изпълнението на задълженията си по настоящия договор и в този случай Потребителят няма да има право на обезщетение за претърпените или възможни загуби, пропуснати ползи и/или други вреди.
 7. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор по смисъла на ЗТ, той е длъжен да уведоми Потребителя в тридневен срок от настъпването й, но не по- късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването. В случай че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване при същите или по-добри условия. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. Замяна на транспортното средство /самолет, автобус/, хотел или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа без промяна на цената не се счита за значителна промяна на Договора.
 8. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail действително могат да бъдат използвани от Туроператора при необходимост.
 1. Настаняване
 1. Настаняването в хотелите при пристигане се извършва след 14.00 – 15.00часа, а освобождаването на стаите след 10.00 -12.00 часа в деня на отпътуването и зависят от конкретните политики в избрания хотел. Туроператорът може предварително да е уведомил Потребителя за друг по-ранен час на отпътуване, с който последният следва да се съобрази.
 2. Потребителят следва да има предвид, че преди настаняване или след напускане, съобразно обявените часове, не се ползват никакви услуги в хотелите или същите се ползват срещу допълнително заплащане.
 3. При настаняване на трима души в стая с три легла, не се гарантира наличието на стандартни три легла, т.к. третият човек ползва отстъпка от цената.
 4. Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в случаите, когато е обявено доплащане за това и е заплатено предварително в офисите или представителствата на Туроператора.
 5. В хотелите е необходимо да се пази тишина, чистота, да не се оставят хранителни остатъци и бутилки. При ползване на минибар, телефон или платен видеоканал не забравяйте да заплатите тези услуги на рецепция.
 6.  Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела. Търсене на забравени вещи в хотела се извършва за сметка на туриста.
 1. Анулации и неустойки.
 • В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
 • при пътуване/почивка в чужбина:
  - до 60 дни преди датата на пътуването - без неустойки, ако не се дължат неустойки по анулирани самолетни, фериботни или автобусни билети. В случай че при анулацията се дължат неустойки или други глоби и такси за анулиране на издадени вече самолетни, фериботни или автобусни билети, които са част от пакетната цена на пътуването се прилагат тарифите и правилата и условията за анулация на съответния превозвач /авиокомпания, автобусна компания или фериботна компания/;
  - от 59 до 30 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 10% от общата стойност на пътуването, ако не се дължат неустойки по анулирани самолетни, фериботни или автобусни билети. В случай че при анулацията се дължат неустойки или други глоби и такси за анулиране на издадени вече самолетни, фериботни или автобусни билети, които са част от пакетната цена на пътуването се прилагат тарифите и правилата и условията за анулация на съответния превозвач /авиокомпания, автобусна компания или фериботна компания/;
  - от 29 до 15 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на депозита, ако не се дължат неустойки по анулирани самолетни, фериботни или автобусни билети. В случай че при анулацията се дължат неустойки или други глоби и такси за анулиране на издадени вече самолетни, фериботни или автобусни билети, които са част от пакетната цена на пътуването се прилагат тарифите и правилата и условията за анулация на съответния превозвач /авиокомпания, автобусна компания или фериботна компания/;
  - от 14 дни до преди датата на пътуването или при неявяване - 100% от общата стойност на пътуването.
 • при пътуване в чужбина за Нова Година и по пакети за национални празници:
  - до 31 дни преди датата на пътуването – без неустойки , с изключение на дължими неустойки по анулирани самолетни, фериботни или автобусни билети. В случай че при анулацията се дължат неустойки или други глоби и такси за анулиране на издадени вече самолетни, фериботни или автобусни билети и др., които са част от пакетната цена на пътуването се прилагат тарифите и правилата и условията за анулация на съответния превозвач /авиокомпания, автобусна компания или фериботна компания/;
  - от 30 дни преди датата на пътуване – 100% от общата стойност на пътуването;
 • при пътуване/почивка в страната:
  - до 30 дни преди датата на пътуването - без неустойки;
  - от 29 до 14 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването
  - от 13 до 0 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването.
 • при пътуване/ почивка в страната за Нова година и по пакети за национални празници:
  - до 31 дни преди датата на пътуването – без неустойки
  - от 30 дни преди датата на пътуване – 100% от общата стойност на пътуването;
 1. Спорове и рекламации.
 1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай че съгласие не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
 2. В случай че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно единствено и само в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
 3. В случай че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора, писмено или устно в срок от 14 дни от завръщането си, в офисите на Туроператора. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв тристранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
 4. В случай че Потребителят сам прекрати тура през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.
 1. Други условия.
 1. Договорът и общите правила и условия са неразделна част от него и са изготвени в съответствие със Закона за туризма и българското законодателство.
 2. Всички изменения и допълнения между страните в писмен вид се смятат за неразделна част от договора.
 3. Всяка една от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен настоящият договор. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
 4. Договорът влиза в сила от момента на подписването му и има действие до завършване на туристическото пътуване